Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy
Wydziały i Oddziały
Sosnowiec Vestin Kraków Poznań Lublin Rzeszów

Książki

Księgozbiór Biblioteki WSH liczy 35 000 książek/voluminów starannie wyselekcjonowanych według profilu kształcenia i szczegółowych wytycznych zalecanych na poszczególnych kierunkach studiów. Dział językowy uzupełniają słowniki i materiały multimedialne do nauki języków obcych. Cały księgozbiór został podzielony na dwie agendy biblioteki. W czytelni znajdują się pojedyncze egzemplarze wszystkich nabytych tytułów, w tym zawsze najnowsze wydania książek z zakresu prawa i podręczników. Osobno wydzielono księgozbiór podręczny obejmujący: słowniki, leksykony, encyklopedia ogólne i specjalistyczne oraz poradniki fachowe. Z kolei na wypożyczalnię składa się pozostała część zbiorów przeznaczonych do wypożyczenia, czyli samodzielnej pracy w domu. Bez względu na miejsce udostępniania księgozbiór Biblioteki WSH został uporządkowany według działów, z których główne to m.in.:

 • administracja publiczna,
 • bankowość,
 • bezpieczeństwo i higiena pracy
 • bezpieczeństwo narodowe,
 • dziennikarstwo,
 • ekonomia,
 • elektroradiologia,
 • finanse: przedsiębiorstwa, publiczne, samorządowe,
 • marketing,
 • nieruchomości,
 • organizacja przedsiębiorstwa,
 • pedagogika,
 • postępowanie administracyjne,
 • prawo i jego różne odmiany,
 • psychologia,
 • public relations,
 • reklama,
 • samorząd terytorialny,
 • statystyka,
 • Unia Europejska,
 • zarządzanie przedsiębiorstwem,
 • zdrowie.

Posiadamy także książki z zakresu informatyki, etyki, filozofii, socjologii, komunikacji społecznej, historii kultury oraz podręczniki do nauki języków.

Wychodząc naprzeciw potrzebom czytelniczym studentów WSH od dwóch lat sukcesywnie jest budowany dział beletrystyki, na który składa się najnowsza literatura (piękna i popularna) w języku polskim oraz literatura piękna w języku angielskim.

W trzynastym roku żywotnej działalności zbiory Biblioteki WSH wzbogaciły się o szczególny księgozbiór im. Ryszarda Kozłowskiego, który przekazał w darze jego syn, Konrad Kozłowski. Ten wyjątkowy dar reprezentuje bogaty zasób literatury społecznej, popularnej i naukowej oraz klasyka literatury światowej, w języku niemieckim.