Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy
Wydziały i Oddziały
Sosnowiec Vestin Kraków Poznań Lublin Rzeszów

E-szkolenie biblioteczne

Czytelniku!


Od października 2008 roku Biblioteka WSH proponuje swoim czytelnikom innowacyjną formę szkolenia bibliotecznego. Szkolenie realizowane jest on-line. Ma bardzo przystępną formę- składa się z kilkunastu slajdów zawierających najistotniejsze informacje pozwalające na poruszanie się w przestrzeni Biblioteki WSH.
Dla studentów I-go semestru studiów licencjackich odbycie szkolenia jest obowiązkowe. Poprawne rozwiązanie testu kończącego szkolenie gwarantuje studentom otrzymanie wpisu do indeksu niezbędnego do zaliczenia semestru.

  • Jeżeli jesteś studentem I-go semestru studiów licencjackich:
  • Korzystając z odnośnika zamieszczonego na dole wejdź na stronę platformy Moodle.
  • Będąc na platformie Moodle uruchom kurs „E-Szkolenie Biblioteczne” i zaloguj się w następujący sposób:

Login: numer indeksu

Hasło: PESEL

Klucz: biblioteka


Po zalogowaniu zapoznaj się z informacjami zawartymi w kursie i odpowiedz na pytania znajdujące się w teście.

Gdy uzyskasz pozytywny wynik przyjdź z legitymacją do Biblioteki w celu zgłoszenia bibliotekarzowi zaliczenia szkolenia.

Wejście na platformę Modle2 (szkolenie biblioteczne 2018/2019) - kliknij >>>
Wejście na platformę Modle - kliknij >>>