Przejdź do treści
Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy

Bazy danych

Academica 

 Wejście 

Cyfrowa wypożyczalnia międzybiblioteczna książek i czasopism naukowych. Udostępnia zasoby cyfrowe Biblioteki Naukowej, w tym współczesne książki i czasopisma naukowe ze wszystkich dziedzin wiedzy. Na chwilę obecną jest udostępnionych około 2 mln dokumentów. System rezerwacji online pozwala zarejestrowanemu użytkownikowi zarezerowować wybrane publikacje na określoną godzinę w wybranej bibliotece. Rejestracji użytkowników systemu Academica dokonują biblioteki uczestniczące w projekcie.

Z cyfrowej wypożyczalni można korzystać tylko z terminala znajdującego się w Bibliotece AH.

Instrukcja

 EBSCO

 Wejście 

Zbiór pełnotekstowych wielodziedzinowych baz danych (głównie anglojęzycznych) z zakresu nauk: ścisłych, humanistycznych, społecznych, psychologii, edukacji, nauk ekonomicznych, zarządzania, biznesu, informatyki, techniki, biologii, chemii, fizyki, nauk medycznych i wielu innych. Rejestruje zawartość czasopism naukowych (około 8 tys. tytułów), książek, raportów, itp. a także materiały audiowizualne. Platforma umożliwia m.in. dostęp do baz : Academic Search CompleteAgricolaBusiness Source CompleteERICHealth Source (Consumer Edition)Health Source (Nursing / Academic Edition)MEDLINERegional Business NewsTeacher Reference Center

Z bazy można korzystać z komputerów znajdujących się w Bibliotece AH.

Instrukcja

 Elsevier - Science Direct

 

Wejście

Pełnotekstowa baza danych tworzona przez wydawnictwo Elsevier Science zawierająca elektroniczne wersje czasopism naukowych Elsevier, w tym spisy treści, dane bibliograficzne, abstrakty oraz pełne teksty artykułów. Tematyka bazy: nauki ścisłe: fizyka i astronomia, informatyka, chemia, matematyka, geologia, rolnictwo, biologia oraz nauki medyczne i o zdrowiu, a także częściowo nauki społeczne i humanistyczne.

Z bazy można korzystać z komputerów znajdujących się w Bibliotece AH.

Instrukcja 

IBUK Libra

Wejście

Czytelnia online umożliwiająca dostęp do podręczników akademickich i książek naukowych z różnych dziedzin nauki opublikowanych przez największe krajowe wydawnictwa naukowe, w tym wydawnictwa uczelniane. Platforma udostępnia  publikacje specjalistyczne, naukowe i popularnonaukowe w wersji elektronicznej. Studenci i pracownicy AH mają dostęp do 1524 e-booków oraz do angielsko-polskiego i polsko-angielskiego słownika PWN Oxford University Press.

Dostęp do platformy wymaga rejestracji i podania indywidualnego kodu dostępu, który wydawany jest dla każdego czytelnika w Bibliotece AH.

Instrukcja

Legalis

Wejście

Wielomodułowy system informacji prawnej stworzony przez zespół specjalistów Wydawnictwa C.H.Beck. Komentarze oraz monografie i czasopisma Wydawnictwa C.H.Beck zgromadzone są w 18 modułach komentarzowych. W Bazie Legalis znajdą Państwo komplet aktów źródłowych od 1918 r., a także ogromną bazę orzecznictwa, w tym niepublikowane orzecznictwo Sądu Najwyższego oraz największy zbiór wzorów pism i formularzy. 

Aby uzyskać dedykowany dostęp zdalny Systemu Informacji Prawnej Wydawnictwa C.H.Beck należy skontaktować się z pracownikami biblioteki, telefonicznie lub mailowo (w mailu proszę podać imię i nazwisko, kontaktowy adres mailowy, kierunek studiów oraz numer albumu). Baza jest także dostępna w sieci uczelni ze stanowisk komputerowych znajdujących się w czytelni.

Instrukcja

LEX Monografie

Wejście

Moduł LEX Monografie jest największą na rynku elektroniczną bazą monografii, omawiającą szerokie spektrum zagadnień prawnych. Zawiera ponad 1930 elektronicznych monografii, m.in. z dziedzin: prawo cywilne, karne, administracyjne, podatkowe, konstytucyjne, pracy i europejskie. Ilość dostępnych monografii stale się zwiększa – bowiem moduł LEX Monografie jest regularnie wzbogacany o nowe publikacje.

W celu uzyskania dostępu zdalnego prosimy o kontakt osobisty lub mailowy.

 Instrukcja

LEX Czasopisma

 

LEX Czytelnia Czasopism on-line to dostępna na platformie LEX ogromna baza artykułów, komentarzy, recenzji, felietonów i innych materiałów prasowych opublikowanych w prawniczych periodykach wydawanych przez Wolters Kluwer i przez innych wydawców. Dzięki modułowei Lex Czasopisma można szybko i precyzyjnie przeszukać bazę czasopism i znaleźć przydatne materiały w formacie PDF z możliwością ich wydruku. Według stanu na styczeń 2019 r. moduł liczy 48 tytułów czasopism

Od 1 stycznia 2021 r. baza ta połączona jest z Modułem LEX Monografie.

 

Lexoteka

Wejście

Lexoteka to zbiór ponad 100 prawniczych podręczników akademickich online z możliwością szybkiego przeszukiwania treści. To także zbiór przepisów prawnych, orzecznictwa oraz interaktywnych procedur. Jest to uzupełnienie do modułów LEXMonografie i LEXCzasopisma.

  • 1 dostęp otrzymuje 1 osoba na 3 dni kalendarzowe (72 godziny)
  • po upłynięciu określonego czasu – dostęp przechodzi na następną osobę zadeklarowaną w kolejce
  • można zapisać się w kolejkę na następny okres dostępu

 

Instrukcja

ebookpoint BIBLIO

(dawniej NASBI)

Wejście

Internetowa wypożyczalnia specjalistycznych e-booków, która działa na zasadach podobnych do tradycyjnej biblioteki. Platforma oferuje zdalny dostęp do bazy książek elektronicznych w dowolnym miejscu – zarówno na terenie Uczelni jaki i w domu. Oferta bazy została dobrana w taki sposób, aby jej większość stanowiły pozycje polecane przez wykładowców. W roku 2022 liczba wykupionych publikacji i kursów liczy 199 pozycje.

Korzystanie z ebookpoint BIBLIO jest możliwe w Bibliotece AH, wówczas bezpośrednio po zalogowaniu zobaczysz dostępne książki. Korzystanie z ebookpoint BIBLIO w domu (dostęp zdalny), jest możliwy po uzyskaniu w Bibliotece AH specjalnego kodu autoryzacyjnego. W tym celu prosimy o kontakt osobisty lub mailowy.

Instrukcja

Nature

Wejście

Udostępniona przez Wirtualną Bibliotekę Nauki licencja krajowa Nature pozwala na pełny dostęp do archiwum tego jednego z najstarszych i najbardziej prestiżowych czasopism naukowych na świecie. Opisuje odkrycia ze wszystkich dziedzin nauk przyrodniczych, inżynieryjnych oraz ścisłych i ekonomicznych. Czasopismo to posiada od lat najwyższy Impact Factor ze wszystkich czasopism naukowych wydawanych na świecie.

Z bazy można korzystać z komputerów znajdujących się w Bibliotece AH.

 Instrukcja

PBN

Wejście

Portal Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego gromadzący informacje dotyczące polskich i zagranicznych czasopism naukowych oraz publikacji polskich naukowców. Stanowi on część Systemu Informacji o Szkolnictwie Wyższym POL-on.

 Instrukcja

 Science

Wejście

Licencja krajowa Science, dostępna w ramach Wirtualnej Biblioteki Nauki pozwala na dostęp do rocznika bieżącego i archiwów od 1997 r. Czasopismo podejmuje tematy z wielu różnych dziedzin nauki, m. in.: astronomia, biologia, biznes, chemia, edukacja, ekologia, ekonomia, farmakologia, fizyka, geografia, historia, informatyka, matematyka, medycyna, mikrobiologia, socjologia, technika i technologia.

Z bazy można korzystać z komputerów znajdujących się w Bibliotece AH.

 Instrukcja

Scopus

Wejście

Tworzona przez Elsevier interdyscyplinarna baza abstraktów i cytowań z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych, technicznych, medycznych i humanistycznych. Scopus obejmuje ponad 21 000 recenzowanych czasopism (z których ponad 3800 to czasopisma typu Open Access), ponad 360 publikacji handlowych, 90 000 książek, 520 serii książkowych, 83 000 sprawozdań konferencyjnych. Baza zawiera ponad 57 milionów rekordów bibliograficznych (stan w 2015 r.), z których ok. 25 milionów posiada cytowania sięgające roku 1996, 25 milionów rekordów patentowych, oraz indeksuje naukowe strony www. Baza Scopus podaje także indeks Hirscha, który liczony jest w oparciu o publikacje od 1970 roku.

Z bazy można korzystać z komputerów znajdujących się w Bibliotece AH.

 Instrukcja

 Springer

Wejście

Wielodziedzinowa, pełnotekstowa baza oferująca dostęp do 1140 tytułów czasopism wydawnictwa Springer, która pozwala na przeszukiwanie tysięcy tytułów czasopism w formie elektronicznej, serii książkowych, kolekcję książek elektronicznych wydanych przez Sprignera. Zakres dziedzinowy bazy zawiera nauki chemiczne, informatykę, ekonomię, inżynierię, ochronę środowiska, naukę o ziemi, prawo, nauki biologiczne, matematykę, medycynę, fizykę i astronomię.

Z bazy można korzystać z komputerów znajdujących się w Bibliotece AH.

 Instrukcja

Web of Science

Wejście

Bazy bibliograficzno-abstraktowe, które służą do poszukiwania informacji na wybrany temat oraz do prowadzenia analiz cytowań publikacji lub autorów. Platforma Web of Knowledge - Web of Science pozwala na przeglądanie baz danych tworzonych przez firmę Clarivate Analyticsi zawiera cytowania, abstrakty oraz pełne teksty artykułów a także ukazuje aktualny i archiwalny Impact Factor dla rejestrowanych czasopism naukowych. Doskonałe narzędzie do gromadzenia bibliografii oraz sprawdzenia wartości naukowej czasopism. Baza aktualizowana jest co tydzień.

Z bazy można korzystać z komputerów znajdujących się w Bibliotece AH.

 Instrukcja

Wiley Online Library

Wejście

Pełnotekstowa baza wydawnictwa Wiley-Blackwell zawierająca tysiące materiałów z nauk ścisłych, humanistycznych i społecznych, udostępnianych wraz z archiwami roku na serwerze wydawcy. Umożliwia wyszukiwanie materiałów wg obszarów tematycznych. Kolekcja czasopism Wiley-Blackwell obejmuje 1367 tytułów z nauk ścisłych, humanistycznych i społecznych, np. rolnictwo, biznes, ekonomia, finanse i księgowość, informatyka, nauki o ziemi i środowisku, kulturoznawstwo, filozofia, literatura i językoznawstwo, historia, religioznawstwo i teologia, prawo, edukacja, politologia, psychologia i socjologia, matematyka i statystyka, nauki medyczne, chemia, fizyka i astronomia, nauki techniczne, nauki biologiczne, weterynaria.

Z bazy można korzystać z komputerów znajdujących się w Bibliotece AH

 Instrukcja