Przejdź do treści
Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy

Biblioteka WSH - Repozytoria cyfrowe

Biblioteki / repozytoria cyfrowe -  gromadzą i rozpowszechniają dorobek naukowy (artykuły, książki, materiały konferencyjne, raporty czy rozprawy doktorskie) w formie cyfrowej (meta dane włącznie z linkami do pełnych teksów lub stron na których są one dostępne).

Udostępnianie publikacji naukowych w repozytorium wiąże się z szeregiem korzyści dla autorów:

  • zwiększenie widoczności publikacji;
  • ułatwienie wyszukiwania publikacji (np. poprzez wyszukiwarki takie jak Google Scholar);
  • wzrost cytowań;
  • promocja osiągnięć badawczych;
  • ułatwienie komunikacji naukowej;
  • ułatwienie wykrywania plagiatów;
  • trwała archiwizacja i bezpieczne przechowywanie materiałów.

Są to znakomite źródła wiedzy i informacji dla studentów i osób zainteresowanych rezultatami najnowszych badań naukowych.

Federacja Bibliotek Cyfrowych to „wirtualne miejsce”, w którym są gromadzone, przetwarzane i udostępniane informacje on-line o zbiorach 149 polskich instytucji nauki i kultury (repozytoria, biblioteki cyfrowe, muzea).

Repozytorium Centrum Otwartej Nauki (CeON) - gromadzi i udostępnia publikacje polskich naukowców różnego typu w otwartym dostępie.

Biblioteka Nauki - udostępnia metadane oraz pełne teksty artykułów publikowanych w polskich czasopismach naukowych.

Agregator Centrum Otwartej Nauki - oferuje wspólny punkt dostępu do zasobów 21 polskich otwartych repozytoriów. Zapewnia ich większą widoczność i szerszą dostępność.