Przejdź do treści
Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy

Niemieckojęzyczny Księgozbiór Naukowy im Ryszarda Kozłowskiego

Dofinansowano z programu „Społeczna odpowiedzialność nauki” Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Dr Ryszard Kozłowski (04.07.1952 – 13.01.2007) był doktorem filozofii (absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego), wieloletnim pracownikiem Instytutu Filozofii na Uniwersytecie Śląskim i współpracownikiem WSH. W 1979 roku wyjechał do Niemiec, gdzie osiadł na stałe. Na przestrzeni lat spędzonych w Niemczech zgromadził on znamienity księgozbiór, który po jego śmierci, w 2007 r., został przekazany w darze Wyższej Szkole Humanitas przez jego syna Konrada Kozłowskiego. Księgozbiór ten jest interdyscyplinarny, składa się z 3545 publikacji  naukowych i popularnonaukowych z zakresu filozofii, etyki, psychologii, sztuki, a także dzieł klasyki literatury światowej. Księgozbiór jest w przeważającej części niemieckojęzyczny (wyjątek stanowi kilka publikacji w języku polskim i angielskim). Najstarsza publikacja – prace zebrane Henrika Ibsena – datowana jest na 1907 r. (Sämtliche Werke ; Erster Band / Henrik Ibsen. Hrsg. v. Julius Elias ; Paul Schlenther.- Berlin : S. Fischer, 1907.- 438 s.; kl.8). Najnowsze publikacje pochodzą z 2002 r.


Badacze literatury znajdą w tym zbiorze bogaty zasób wydań dzieł  Marcela Prousta i Johana Wolfganga Goethego. Kilkadziesiąt publikacji to prace Zygmunta Freuda, bądź tez opracowania poświęcone jego osobie i zagadnieniu psychoanalizy freudowskiej. Kilkadziesiąt tomów poglądów Karola Marxa i Friedricha Engelsa.

Zasady udostępniania księgozbioru im. Ryszarda Kozłowskiego:
1.    Książki udostępniane są tylko na miejscu w czytelni Biblioteki Akademii Humanitas w Sosnowcu lub w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych.
2.    Na wybraną pozycję należy uprzednio złożyć zamówienie drogą mailową na adres: biblioteka@humanitas.edu.pl
3.    Zamówienie zostanie zrealizowane do 4 dni roboczych od daty wysłania maila.
4.    O dostępności wybranych materiałów czytelnik zostanie poinformowany drogą mailową.
5.    Nieodebrane zamówienie będzie anulowane po przekroczeniu 7 dni.
6.    Z księgozbioru może korzystać każdy zainteresowany.

Dzięki dofinansowaniu uzyskanemu w ramch programu Ministra Edukacji i Nauki Społeczna Odpowiedzialność Nauki - Wsparcie dla Bibliotek (SONB/SN/468997/2020) całość księgozbioru została opracowana w formie elektronicznej bazy danych i udostępniona za pośrednictwem katalogu OPAC Biblioteki WSH -> Wejście do bazy