Przejdź do treści
Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy

POTWIERDZENIE EFEKTÓW UCZENIA SIĘ W ZAKRESIE PRAKTYKI ZAWODOWEJ

  Wyższa Szkoła Humanitas proponuje kandydatom na studia możliwość potwierdzenia efektów uczenia się w zakresie praktyki zawodowej – procedura ta poprzedzająca proces rekrutacyjny umożliwia kandydatom ubiegać się o zaliczenie praktyki zawodowej m.in. na podstawie ich zatrudnienia. 

Kierunki objęte procedurą PEU

 • Administracja (I i II stopnia)
 • Prawo (studia jednolite magisterskie)
 • Zarządzanie (I i II stopnia)

Efekty uczenia się mogą zostać potwierdzone:

 • osobie posiadającej świadectwo dojrzałości i co najmniej pięć lat doświadczenia zawodowego – w przypadku ubiegania się o potwierdzenie efektów kształcenia na poziomie studiów I stopnia lub jednolite studia magisterskie;
 • osobie posiadającej tytuł zawodowy licencjata lub równorzędny i co najmniej trzy lata doświadczenia zawodowego po ukończeniu studiów pierwszego stopnia - w przypadku ubiegania się o potwierdzenie efektów kształcenia na poziomie studiów II stopnia;
 • osobie posiadającej tytuł zawodowy magistra lub równorzędny i co najmniej dwa lata doświadczenia zawodowego po ukończeniu studiów drugiego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich – w przypadku ubiegania się o przyjęcie na kolejny kierunek studiów pierwszego lub drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie.

  Osoba ubiegająca się o potwierdzenie efektów uczenia się powinna wypełnione za pomocą dowolnego edytora tekstu dokumenty przesłać na adres: praktyki@humanitas.edu.pl

  Wniosek z formularzem należy wydrukować, podpisać i złożyć z pozostałymi dokumentami w Dziale praktyk.Po analizie złożonych dokumentów przez Komisję ds. Potwierdzania Efektów Uczenia się Dziekan wydaje decyzję o zaliczeniu bądź braku zaliczenia praktyki zawodowej.

Dokumenty niezbędnę do potwierdzenia efektów uczenia się praktyki zawodowej:

 1. Wniosek PEU - KLIKNIJ TUTAJ
 2. Formularz samooceny w zakresie praktyki zawodowej - KLIKNIJ TUTAJ
 3. Dokumenty pozwalające ocenić wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne nabyte w systemach uczenia się zorganizowanego lub niezorganizowanego instytucjonalnie (w przypadku potwierdzenia efektów uczenia się na podstawie pracy zawodowej proszę skorzystać ze wzoru zaświadczenia) np.: świadectwo pracy, dokumenty potwierdzające odbycie stażu, udział w wolontariacie, prowadzenie działalności gospodarczej lub inne dokumenty, dyplom ukończenia kursu/szkolenia, certyfikaty, listy rekomendacyjne - WZÓR ZAŚWIADCZENIA, KLIKNIJ TUTAJ
 4. Dokumenty poświadczające wykształcenie,
 5. Umowa o PEU - KLIKNIJ TUTAJ
 6. Potwierdzenie wniesienia opłaty rejestracyjnej.

Do pobrania:

Regulamin potwierdzenia efektów uczenia PEU: KLIKNIJ TUTAJ


Regulamin opłat PEU: KLIKNIJ TUTAJ

Kontakt: 

DZIAŁ PRAKTYK:

tel.:+ 48 32 363-12-26
faks:+ 48 32 363-12-07
e-mail: praktyki@humanitas.edu.pl
Pokój: 011 - parter

Godziny otwarcia Działu Praktyk:

Poniedziałek: nieczynne
Wtorek: 8.00-16.00
Środa: 10.00-18.00
Czwartek: 8.00-16.00
Piątek: 8.00 - 16.00
Sobota: 9.30-15.30
Niedziela: nieczynne