Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy

BHP

W razie pytań zachęcamy do kontaktu!

ZADZWOŃ TERAZ lub FORMULARZ KONTAKTOWY

O kierunku

ZAPISZ SIĘ (kliknij tutaj)

Studia I stopnia inżynierskie

Kierunek studiów BHP jest ściśle związany z rynkiem pracy. Makroregion śląsko-zagłębiowski, mimo likwidacji wielu kopalń i hut, jest wciąż regionem przemysłowym, usługowym i naukowym. Stały rozwój gospodarczy regionu, zgodnie z wymogami UE, zmusza pracodawców do zatrudnienia specjalistów z dziedziny BHP. Tytuł inżyniera BHP jest jednym z najbardziej poszukiwanych na rynkach pracy w Polsce oraz na zachodzie Europy.

Dla kogo:

Bezpieczeństwo i higiena pracy to studia dla osób pragnących zdobyć atrakcyjny na rynku tytuł inżyniera. Jest to kierunek dla wszystkich, którzy chcą w przyszłości zarządzać zespołami ludzkimi, dbać o bezpieczeństwo procesów technologicznych i strzec przepisów z zakresu BHP. BHP będzie odpowiednim wyborem dla osób, które interesują się zagadnieniami ochrony życia i zdrowia człowieka w jego środowisku pracy, czy monitorowaniem i kontrolą bezpieczeństwa i higieny pracy we wszystkich rodzajach przedsiębiorstw.

Gdzie znajdziesz pracę:

Absolwenci BHP, jako wysokiej klasy specjaliści z zakresu zagrożeń występujących w procesach technologicznych, mają szansę na znalezienie zatrudnienia:

 • w charakterze specjalisty BHP w małych i średnich przedsiębiorstwach, w dużych zakładach przemysłowych i w transporcie,
 • w charakterze doradcy i administratora systemów bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • w charakterze wykładowcy przedmiotów z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii pracy na kursach, szkoleniach oraz, po uzyskaniu uprawnień pedagogicznych, w szkołach,
 • w ramach własnej działalności gospodarczej w zakresie BHP.

Wybrane przedmioty w programie studiów:

 • Fizyka techniczna
 • Materiałoznawstwo
 • Techniki wytwarzania
 • Prawna ochrona pracy
 • Ocena ryzyka zawodowego
 • Toksykologia
 • Metodyka prowadzenia szkoleń
 • Badanie wypadków przy pracy i chorób zawodowych

Specjalności

Bezpieczeństwo i higiena pracy w przemyśle i usługach

Cel studiów:

To specjalność dla osób, które w szczególnym stopniu zainteresowane są podnoszeniem bezpieczeństwa pracy w sektorach przemysłu i usług. Zgodnie z wymogami i oczekiwaniami Unii Europejskiej na rynku pracy poszukuje się specjalistów, którym zależy nie tylko na wzroście wydajności i rozwoju przemysłu jak i szeroko pojętego rynku usług, ale przede wszystkim stworzeniu bezpiecznych i jak najmniej szkodliwych dla zdrowia pracowników warunków do wykonywania zawodowych obowiązków. Specjalność przygotowuje do pracy w charakterze eksperta do spraw tworzenia bezpiecznych stanowisk pracy.

Wybrane przedmioty specjalnościowe

Główny atut specjalności – Bezpieczeństwo i higiena pracy w przemyśle i usługach – to ponad 100 godzin zajęć kształtujących kompetencje praktyczne. Zajęcia te odbywają się w formie: ćwiczeń, warsztatów praktycznych i konwersatoriów. Wśród realizowanych przedmiotów znajdują się m.in:

 • Fizyka techniczna;
 • Materiałoznawstwo;
 • Techniki wytwarzania;
 • Prawna ochrona pracy;
 • Ocena ryzyka zawodowego;
 • Toksykologia;
 • Metodyka prowadzenia szkoleń;
 • Badanie wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

Sylwetka absolwenta:

Absolwent specjalności Bezpieczeństwo i higiena pracy w przemyśle i usługach:

 • zna zagadnienia analizy i oceny ryzyka oraz skutków zagrożeń uwarunkowanych procesami technologicznymi oraz zjawiskami przyrodniczymi;
 • modeluje zagrożenia, a także symuluje i optymalizuje procesy stosowane
  w bezpieczeństwie i higienie pracy;
 • zna zasady kontroli i audytu technicznych systemów zabezpieczeń oraz środków bezpieczeństwa i ochrony;
 • potrafi zorganizować stanowisko pracy z uwzględnieniem kryteriów ergonomicznych oraz BHP;
 • zna procesy organizacji i zarządzania, w szczególności organizację systemów ratownictwa, zarządzania kryzysowego oraz zarządzania i dowodzenia w sytuacjach niebezpiecznych.

Atuty specjalności:

 • Zapewniamy studentowi tej specjalności szczególną opiekę dydaktyczno-naukową oraz indywidualny dobór treści i form kształcenia. Indywidualny Tok Studiów, Indywidualna Organizacja Studiów oraz Indywidualna Ścieżka Studiów to kluczowe formy indywidualizacji, z których mogą skorzystać studenci specjalności – prawo pracy i ubezpieczenia społeczne.
 • Nasz zespół tworzą ludzie, którzy w swoją pracę wkładają pasję i zaangażowanie.
  To starannie dobrani fachowcy, którzy specjalizują się w BHP. Wśród naszych ekspertów są przedstawiciele m.in. Grupa Bitron, Przedsiębiorstwo Wielobranżowe  „MONTEREM” Sp. Cywilna, Zakładowa Straż Pożarna Sp. z o.o., Magneti Marelli Exhaust Systems Polska Sp. z o.o.
 • Studenci Akademii Humanitas jako nieliczni w Polsce mają możliwość korzystania w trakcie zajęć na kierunku BHP z profesjonalnego laboratorium BHP.
  W laboratorium znajdują się m. in.: interaktywny monitor 65", fantom Little Anne QCPR (Laerdall), rozbudowany zestaw pozoracji ran Nasco HEALTHCARE (Armstrong Medical), zestaw fantomów Little Family QCPR (dorosły, dziecko, niemowlę) Laerdall, fantom reanimacyjny Resusci Anne QCPR - Full Body (Laerdall), automatyczne defibrylatory zewnętrzne AED Trainer XFT-120-c+, apteczkę udzielania pierwszej pomocy zgodną z normą DIN 13164;

Perspektywy zawodowe:

Absolwenci specjalności Bezpieczeństwo i higiena pracy w przemyśle i usługach będą mogli podejmować pracę:

 • w charakterze specjalisty BHP w małych i średnich przedsiębiorstwach, w dużych zakładach przemysłowych i w transporcie,
 • w charakterze doradcy i administratora systemów bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • w charakterze wykładowcy przedmiotów z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii pracy na kursach, szkoleniach oraz, po uzyskaniu uprawnień pedagogicznych, w szkołach,
 • w ramach własnej działalności gospodarczej w zakresie BHP.

 

Bezpieczeństwo i higiena pracy w ochronie przeciwpożarowej

Oferta skierowana jest do osób interesujących się zagadnieniami związanymi z ochroną przeciwpożarową w zakładach pracy.

Zgodnie z przepisami prawa, za ochronę p.poż, w tym określanie ilości sprzętu ppoż, nadzór nad warunkami ochrony przeciwpożarowej, tworzenie i aktualizowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, konsultowanie zmian w warunkach pożarowych budynku, w zakładzie pracy odpowiada pracodawca. Powoduje to konieczność zatrudnienia specjalistów posiadających wiedzę, umiejętności i kompetencje w tym zakresie.

W myśl aktualizacji kodeksu pracy w roku 2010 w każdej firmie wymagane jest wyznaczenie pracowników, odpowiedzialnych za pierwszą pomoc oraz ewakuację pożarową, posiadających podstawową wiedzę z zakresu ochrony przeciwpożarowej, teorii rozwoju pożaru, działania systemów sygnalizacji pożaru, warunków ewakuacji, współdziałania ze strażą pożarną, udzielania pierwszej pomocy oraz  znajomości psychologicznych reakcji na stres.

Posiadanie wyższego wykształcenia technicznego jest dodatkowo punktowane przy ubieganiu się o przyjęcie do Państwowej Straży Pożarnej. 

Przykładowe przedmioty:

 • Bezpieczeństwo pożarowe zakładu
 • Pierwsza pomoc przedlekarska
 • Nowe technologie w zabezpieczeniu PPOŻ obiektów i ludzi/plany ewakuacyjne
 • Projektowanie systemów PPOŻ
 • Podstawy prawne ochrony przeciwpożarowej
 • Toksykologia

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów I stopnia inżynierskich BHP w Akademii Humanitas:

 • będzie posiadał wiedzę niezbędną do prowadzenia bezpiecznej produkcji, bezpiecznego transportu, przemysłu wydobywczego i wytwórczego oraz szeroko pojętych usług;
 • będzie wyposażony w wiedzę i kompetencje przydatne w szkołach, hutach, kopalniach, zakładach wytwórczych, sklepach, supermarketach, urzędach bankach i szpitalach;
 • będzie posiadał umiejętności organizacyjne, a także wiedzę z zakresu prawa i ekonomii oraz bezpieczeństwa, ekologii i ergonomii pracy;
 • uzyska wiedzę i umiejętności służące do efektywnego spełnienia swojej misji społecznej, ochrony życia i zdrowia człowieka w jego środowisku pracy;
 • będzie spełniał wymagania stawiane przed doradcami i administratorami BHP na różnych poziomach funkcjonowania przedsiębiorstwa; - będzie posiadał przygotowanie do realizacji procedur zintegrowanego systemu zarządzania bezpieczeństwem pracy w przedsiębiorstwach produkcyjnych, a także będzie mógł stać się ekspertem z dziedziny zasad i procedur ochrony pracy obowiązujących w Polsce, Unii Europejskiej i na świecie.

Ukończenie studiów, potwierdzone dyplomem Akademii Humanitas, umożliwia spełnienie wymagań niezbędnych do certyfikacji przy wykonywaniu zawodu inspektora i specjalisty ds. BHP oraz zajmowania stanowisk kierowniczych w służbach bhp zgodnie z Rozporządzeniami Rady Ministrów w sprawie służby bhp z dnia 2 września 1997 r. oraz z dnia 2 listopada 2004 r.

Atuty kierunku

 • Studia według  najnowocześniejszych programów! Program studiów na kierunku BHP przygotowany został we współpracy z przedsiębiorstwami, organizacjami związkowymi, organizacjami pracodawców i instytutami badawczymi.
 • Kierunek kształcący specjalistów poszukiwanych na rynku pracy! Przepisy Kodeksu pracy nakazują zatrudnienie specjalisty ds. BHP w każdym zakładzie zatrudniającym powyżej 100 pracowników. Specjaliści z zakresu BHP są więc poszukiwani przez pracodawców i mają szansę znalezienia atrakcyjnego zatrudnienia.
 • Program studiów o specjalistycznym, sprofilowanym charakterze!
 • Kierunek otwierający drogę do awansu zawodowego!
 • Duży nacisk na praktykę! Wykłady i ćwiczenia na kierunku BHP prowadzą nie tylko naukowcy, ale przede wszystkim praktycy: prawnicy, inżynierowie, menadżerowie, przedstawiciele służb mundurowych, psychologowie.
 • Możliwość odbycia części studiów w uczelni zagranicznej, w jednej z uczelni partnerskich w takich krajach, jak  Słowenia, Turcja, Grecja, Włochy, Hiszpania, Litwa, Słowacja, Portugalia.
 • Szeroka oferta praktyk dzięki podpisanym umowom o współpracy z firmami, zakładami produkcyjnymi, instytucjami publicznymi, organizacjami pozarządowymi.
 • Możliwość zdobywania dodatkowych certyfikatów!
 • Na kierunku BHP proponujemy możliwość uczestniczenia w zajęciach w formie e-learningu.

Laboratoria kierunkowe

Laboratorium BHP

Laboratorium BHP znajduje się w sali 308 na III piętrze siedziby Uczelni.

W laboratorium znajdują się m. in.:

 • nowoczesne i wygodne krzesła z blatami,
 • interaktywny monitor 65",
 • projektor multimedialny,
 • fantom Little Anne QCPR (Laerdall),
 • hełmy ochronne różnego typu,
 • kamizelki ostrzegawcze,
 • rozbudowany zestaw pozoracji ran Nasco HEALTHCARE (Armstrong Medical),
 • plansze edukacyjne przedstawiające znaki zgodne z normą PN-EN ISO-7010 (BHP: nakazu, zakazu, ostrzegawcze oraz OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ) a także znaki uzupełniające.

W trakcie zajęć ze studentami wykładowcy mogą również wykorzystywać następujące pomoce:

 • zestaw fantomów Little Family QCPR (dorosły, dziecko, niemowlę) Laerdall,
 • fantom reanimacyjny Resusci Anne QCPR - Full Body (Laerdall),
 • automatyczne defibrylatory zewnętrzne AED Trainer XFT-120-c+,
 • apteczkę udzialania pierwszej pomocy zgodną z normą DIN 13164,
 • 26 różnych instrukcji BHP.

 

Pomoce dydaktyczne i sprzęt multimedialny zostały zakupione w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020

 

Laboratorium językowe

Laboratorium językowe znajduje się w sali 110 na I piętrze. Zostało wyposażone w nowoczesny system do tłumaczeń symultanicznych w skład którego wchodzą m. in.:

 • 2-os. wygłuszona kabina tłumaczy,
 • 18 stanowisk odsłuchowych - każdy odbiornik posiada osobne ustawienie poziomu głośności, co zwiększa komfort odbioru tłumaczenia.

Ponadto w laboratorium znajdują się:

 • 2 stanowiska komputerowe,
 • tablica multimedialna,
 • interaktywny monitor 65",
 • projektor multimedialny.

Dzięki wyposażeniu laboratorium w system tłumaczenia symultanicznego, studenci Humanitas mają unikalną możliwość sprawdzenia w praktyce na czym polega i jak wygląda praca tłumacza podczas obcojęzycznych konferencji, zjazdów branżowych czy innych wydarzeń, w trakcie których koniecznym jest tego typu tłumaczenie.

Pomoce dydaktyczne i sprzęt multimedialny zostały zakupione w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020

Zasady rekrutacji

Zapisz się na studia w Akademii Humanitas

1. Dokonaj rejestracji w systemie rekrutacyjnym -> kwestionariusz online 

2. Skompletuj następujące dokumenty:

 • kwestionariusz osobowy (wydrukuj go z systemu rekrutacyjnego)
 • kserokopia świadectwa maturalnego
 • dwa podpisane kolorowe zdjęcia do legitymacji studenckiej, rozmiar 3,5 cm x 4,5 cm (zgodnie z wymogami dla dowodu osobistego),
 • potwierdzenie dokonania wymaganych wpłat.

3. Dokonaj opłat za studia:​
(wpłat należy dokonywać z wpisanym czytelnie imieniem, nazwiskiem oraz adresem)

 • opłata za legitymację studencką - 22 zł,
 • opłata rekrutacyjna - 85 zł,
 • I rata czesnego, bądź wpłata z góry za cały semestr lub rok
 • opłata wpisowa 400 zł (sprawdź kiedy opłata wpisowa nie obowiązuje).

  KONTO

  Akademia Humanitas
  ING Bank Śląski S.A. II Oddział w Sosnowcu
  24 1050 1360 1000 0008 0337 9932

4. Wybierz formę podpisania umowy finansowej.

Wariant 1
Skompletowane dokumenty dostarcz osoboście do 
punktu rekrutacyjnego w siedzibie Akademii Humanitas w Sosnowcu

Wariant 2
Skompletowane dokumenty wyślij na adres e-mail: rekrutacja@humanitas.edu.pl i oczekuj kontaktu od nas.

Po zweryfikowaniu dokumentacji otrzymasz od nas umowę finansową   tutaj możesz zapoznać się z jej wzorem

W razie pytań zachęcamy do kontaktu!

Punkt Rekrutacyjny
ul. Kilińskiego 43, Sosnowiec
tel. 032 - 36 - 31 - 206
e-mail: rekrutacja@humanitas.edu.pl

Opłaty

 

 

Zapisz się

ZAPISZ SIĘ ON-LINE! (KLIKNIJ TUTAJ)