Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy

E-szkolenie biblioteczne

Biblioteka WSH zapewnia swoim czytelnikom innowacyjną formę szkolenia bibliotecznego. Szkolenie realizowane jest on-line za pośrednictwem platformy Moodle. Ma bardzo przystępną formę, składa się z kilkunastu slajdów zawierających najistotniejsze informacje pozwalające na poruszanie się w przestrzeni Biblioteki WSH. 

Dla studentów I-go semestru studiów licencjackich odbycie szkolenia jest obowiązkowe. Poprawne rozwiązanie testu kończącego szkolenie gwarantuje studentom otrzymanie wpisu do indeksu niezbędnego do zaliczenia semestru.

Jeżeli jesteś studentem I-go semestru studiów licencjackich:

  • Korzystając z odnośnika zamieszczonego na dole wejdź na stronę platformy Moodle.
  • Będąc na platformie Moodle uruchom kurs „E-Szkolenie Biblioteczne” i zaloguj się w następujący sposób:

Login: nr albumu
Hasło: data urodzenia+imię z małej litery bez polskich znaków
(np. 19841014krzysztof)

Klucz: biblioteka


Po zalogowaniu zapoznaj się z informacjami zawartymi w kursie i odpowiedz na pytania znajdujące się w teście.

Gdy uzyskasz pozytywny wynik zgłoś to za pośrednictwem maila, wysyłają na adres biblioteka@humanitas.edu.pl swoje imię i nazwisko, numer albumu i nazwę kierunku studiów. 

Wejście na platformę Modle - kliknij >>>