Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy

Filologia angielska

 Studia Sosnowiec Gliwice

ZAPISZ SIĘ  FORMULARZ KONTAKTOWY

O kierunku

ZAPISZ SIĘ (kliknij tutaj)

Studia I stopnia, studia II stopnia

Studia na kierunku Filologia w zakresie Filologii angielskiej to idealna propozycja dla osób, które chcą doskonalić swoją znajomość języka angielskiego, a także zyskać specjalistyczną wiedzę z zakresu językoznawstwa, literaturoznawstwa oraz kultury krajów anglojęzycznych. W trakcie procesu kształcenia oprócz praktycznych zajęć związanych z pogłębianiem znajomości języka, takich jak np. gramatyka czy konwersacje zyskasz również wiedzę o samym języku oraz krajach anglojęzycznych. Dodatkowo, będziesz uczęszczał na zajęcia z jednego wybranego języka obcego: niemieckiego lub rosyjskiego. Charakter tego kierunku determinuje oferowana specjalność „Tłumaczeniowa z elementami języka biznesowego”, gdzie na zajęciach specjalizacyjnych nauczysz się wykonywać tłumaczenia, zarówno ustne, jak i pisemne oraz poznasz praktyczne słownictwo przydatne w służbowej komunikacji. Zajęcia prowadzone są w języku angielskim oraz polskim przez doświadczoną kadrę wykładowców akademickich i praktyków.

Chciałbyś wiedzieć jeszcze więcej o przedmiotach oraz programie studiów, który będziesz realizował przez kolejne 3 lata? Zastanawiasz się czy obecny poziom Twojego języka angielskiego jest odpowiedni? Mamy dla Ciebie rozwiązanie! Obejrzyj film, który przygotowała dla Ciebie – dr Agata Sitko, Dyrektor Instytutu Językoznawstwa WSH i poznaj odpowiedzi na nurtujące Cię pytania.

 

Dla kogo:

Filologia w zakresie Filologii angielskiej to kierunek dla osób, które chcą płynnie posługiwać się najpopularniejszym językiem obcym na świecie, biegle tłumaczyć teksty, znać historię i literaturę krajów anglojęzycznych. Studenci tego kierunku będą mieli także szansę na poznanie sekretów językoznawstwa, historii języka angielskiego oraz kultury i stylu tego języka. Filologia angielska będzie więc doskonałym wyborem dla tych, którzy nie tylko interesują się kulturą i historią Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych, czy Australii, ale także tych, którzy chcieliby pracować w zawodzie tłumacza, nauczyciela języka obcego, przewodnika turystycznego itp.

Proponowane studia II stopnia na kierunku Filologia w zakresie Filologii angielskiej są szansą dla wszystkich osób, które chcą rozwinąć swoje kompetencje językowe, a dodatkowo zdobyć wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne z zakresu translatoryki czy branży turystycznej i hotelarskiej jak również uzupełnić kompetencje w zakresie wykonywania zawodu nauczyciela.

Gdzie znajdziesz pracę:

Absolwenci I stopnia

 • w firmach i instytucjach publicznych (np. w działach współpracy z zagranicą),
 • w charakterze tłumacza,
 • w charakterze lektora j. angielskiego,
 • w  placówkach oświatowych,
 • w instytucjach i organizacjach międzynarodowych,
 • w biurach podróży,
 • w agencjach pracy.

Absolwenci II stopnia

 • w branży turystycznej: w hotelach, biurach podróży oraz agencjach turystycznych;
 • w urzędach oraz instytucjach kulturalnych;
 •  we wszystkich firmach, w których wymagana jest zaawansowana znajomość języka angielskiego;
 • w biurach tłumaczeń;w firmach i instytucjach publicznych (np. w działach współpracy z zagranicą)
 • jako samodzielna działalność gospodarcza.

Wybrane przedmioty w programie studiów:

 I stopnia:

 • Historia krajów anglojęzycznych                          
 • Kultura krajów anglojęzycznych                                                     
 • Historia literatury
 • Gramatyka
 • Wstęp do językoznawstwa
 • Wstęp do literaturoznawstwa
 • Komunikacja multimedialna
 • Tłumaczenie ustne
 • Tłumaczenie pisemne
 • język do wybory: niemiecki, rosyjski
  (zajęcia z drugiego lektoratu mogą odbywać się w tygodniu)

II stopnia:

 • Korespondencja handlowa
 • Angielski język biznesu
 • Tłumaczenie pisemne tekstów specjalistycznych
 • Tłumaczenie ustne tekstów specjalistycznych
 • Nowoczesne metody i techniki wykorzystywane w przekładzie
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi na globalnym rynku pracy
 • Negocjacje w biznesie
 • Komunikacja międzykulturowa
 • Podstawy prawa gospodarczego
 • Etyka w biznesie międzynarodowym
 • język do wybory:  niemiecki, rosyjski
  (zajęcia z drugiego lektoratu mogą odbywać się w tygodniu)

 

Specjalności

Na studiach I stopnia:

Międzynarodowy język biznesu z językiem hiszpańskim - NOWOŚĆ

Cel specjalności 

Specjalność Międzynarodowy język biznesu w języku hiszpańskim skierowana jest do osób chcących pogłębić swoją wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne z zakresu biegłego posługiwania się hiszpańskim językiem biznesu.

Wybrane przedmioty specjalnościowe

Główny atut specjalności Międzynarodowy język biznesu w języku hiszpańskim to ponad 100 godzin zajęć kształtujących kompetencje praktyczne. Zajęcia odbywają się w formie: ćwiczeń, warsztatów praktycznych i konwersatoriów. Wśród realizowanych przedmiotów znajdują się:

 • Hiszpański język biznesu,
 • Podstawy translatoryki,
 • Tłumaczenie pisemne tekstów specjalistycznych,
 • Tłumaczenie ustne tekstów specjalistycznych,
 • Negocjacje w biznesie,
 • Historia i kultura krajów hiszpańskojęzycznych,
 • Komunikacja międzykulturowa,
 • Podstawy prawa gospodarczego,
 • Praktyczna nauka języka hiszpańskiego,
 • Etyka w biznesie międzynarodowym.

Sylwetka absolwenta

Absolwent specjalności Międzynarodowy język biznesu w języku hiszpańskim:

 • posiada wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne niezbędne do pracy w firmach, instytucjach i organizacjach mających kontakty międzynarodowe,
 • dysponuje ogólną znajomością literatury, kultury i historii krajów hiszpańskojęzycznych, komunikacji międzykulturowej, podstaw prawa gospodarczego, etyki w biznesie, a także nowoczesnych technik i metod wykorzystywanych w translatoryce,
 • jest specjalistą w zakresie praktycznej znajomości języka (poziom C2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy w zakresie jednego języka obcego),
 • zna podstawowe pojęcia związane z dziedziną zarządzania, ekonomii i komunikacji i posiada umiejętność wykorzystania tej wiedzy w pracy zawodowej.

Dzięki wyposażeniu laboratorium w system tłumaczenia symultanicznego, studenci Humanitas mają unikalną możliwość sprawdzenia w praktyce na czym polega i jak wygląda praca tłumacza podczas obcojęzycznych konferencji, zjazdów branżowych czy innych wydarzeń, w trakcie których koniecznym jest tego typu tłumaczenie.

Perspektywy zawodowe

Absolwenci specjalności międzynarodowy język biznesu w języku hiszpańskim będą mogli podejmować pracę:

 • w placówkach kulturalnych,
 • w biurach tłumaczeń,
 • w instytucjach i przedsiębiorstwach opierających swoje funkcjonowanie na komunikacji w języku hiszpańskim,
 • w biurach podróży.

Tłumaczeniowa z elementami języka biznesu

Cel specjalności

Specjalność tłumaczeniowa z elementami języka biznesu skierowana jest do osób, które chcą pogłębić swoją wiedzę, umiejętności i poszerzyć kompetencje społeczne z zakresu biegłego posługiwania się językiem specjalistycznym. Studia przygotowują do pracy w szeroko rozumianej sferze biznesu z ukierunkowaniem na tłumaczenia specjalistyczne, zarówno pisemne jak i ustne.

Wybrane przedmioty specjalnościowe

Główny atut specjalności tłumaczeniowej z elementami języka biznesu to ponad 100 godzin zajęć kształtujących kompetencje praktyczne. Zajęcia odbywają się w formie: ćwiczeń, warsztatów praktycznych i konwersatoriów. Wśród realizowanych przedmiotów znajdują się:

 • Korespondencja handlowa,
 • Angielski język biznesu,
 • Tłumaczenie pisemne tekstów specjalistycznych,
 • Tłumaczenie ustne tekstów specjalistycznych,
 • Nowoczesne metody i techniki wykorzystywane w przekładzie,
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi na globalnym rynku pracy,
 • Negocjacje w biznesie,
 • Komunikacja międzykulturowa,
 • Podstawy prawa gospodarczego,
 • Etyka w biznesie międzynarodowym.

Sylwetka absolwenta

Absolwent specjalności tłumaczeniowej z elementami języka biznesu:

 • posiada pogłębione przygotowanie ogólnohumanistyczne,
 • dysponuje ogólną znajomością literatury, kultury i historii angielskiego obszaru językowego, komunikacji międzykulturowej, podstaw prawa gospodarczego, etyki w biznesie, a także nowoczesnych technik i metod wykorzystywanych w translatoryce,
 • jest specjalistą w zakresie praktycznej znajomości języka (poziom C2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy w zakresie jednego języka obcego).

Perspektywy zawodowe

Absolwenci specjalności tłumaczeniowej z elementami języka biznesu będą mogli podjąć pracę:

 • tłumacza (także w zakresie przekładu tekstów specjalistycznych i artystycznych),
 • w biurach tłumaczeń,
 • w ośrodkach masowego przekazu,
 • w redakcjach czasopism i instytucjach kulturalnych, szczególnie tych wymagających zaawansowanej znajomości języka angielskiego,
 • będą mogli prowadzić działalność w sferze zarządzania i marketingu, wspartą biegłą znajomością języków obcych (m.in. reklama, public relations).

Międzynarodowy język biznesu w języku angielskim

Cel specjalności

Specjalność Międzynarodowy język biznesu w języku angielskim skierowana jest do osób chcących pogłębić swoją wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne z zakresu biegłego posługiwania się językiem biznesu. Studia przygotują do pracy w szeroko rozumianej sferze biznesu z ukierunkowaniem na tłumaczenia specjalistyczne, zarówno pisemne jak i ustne.

Wybrane przedmioty specjalnościowe

Główny atut specjalności Międzynarodowy język biznesu w języku angielskim to ponad 100 godzin zajęć kształtujących kompetencje praktyczne. Zajęcia te odbywają się w formie: ćwiczeń, warsztatów praktycznych i konwersatoriów. Wśród realizowanych przedmiotów znajdują się:

 • Angielski język biznesu,
 • Tłumaczenie pisemne tekstów specjalistycznych,
 • Tłumaczenie ustne tekstów specjalistycznych,
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi na globalnym rynku pracy,
 • Negocjacje w biznesie,
 • Komunikacja międzykulturowa,
 • Podstawy prawa gospodarczego,
 • Etyka w biznesie międzynarodowym.

Sylwetka absolwenta

Absolwent specjalności Międzynarodowy język biznesu w języku angielskim:

 • posiada wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne niezbędne do pracy w firmach, instytucjach i organizacjach mających kontakty międzynarodowe,
 • dysponuje ogólną znajomością literatury, kultury i historii angielskiego obszaru językowego, komunikacji międzykulturowej, podstaw prawa gospodarczego, etyki w biznesie, a także nowoczesnych technik i metod wykorzystywanych w translatoryce,
 • jest specjalistą w zakresie praktycznej znajomości języka (poziom C2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy w zakresie jednego języka obcego),
 • zna podstawowe pojęcia związane z dziedziną zarządzania, ekonomii i komunikacji i posiada umiejętność wykorzystania tej wiedzy w pracy zawodowej.
 • dzięki wyposażeniu laboratorium w system tłumaczenia symultanicznego, studenci Humanitas mają unikalną możliwość sprawdzenia w praktyce na czym polega i jak wygląda praca tłumacza podczas obcojęzycznych konferencji, zjazdów branżowych czy innych wydarzeń, w trakcie których konieczne jest tego typu tłumaczenie.

Perspektywy zawodowe

Absolwenci specjalności międzynarodowy język biznesu w języku angielskim będą mogli podejmować pracę:

 • w placówkach kulturalnych,
 • w biurach tłumaczeń,
 • w instytucjach i przedsiębiorstwach opierających swoje funkcjonowanie na komunikacji w języku angielskim,
 • w biurach podróży.

Międzynarodowy język biznesu w języku rosyjskim

Cel szczegółowy na specjalności – międzynarodowy język biznesu w języku rosyjskim

Specjalność międzynarodowy język biznesu w języku rosyjskim skierowana jest  do osób chcących pogłębić swoją wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne z zakresu biegłego posługiwania się rosyjskim językiem biznesu. Studia przygotują do pracy w szeroko rozumianej sferze biznesu z ukierunkowaniem na tłumaczenia specjalistyczne.

Wybrane przedmioty specjalnościowe

Główny atut specjalności – międzynarodowy język biznesu w języku rosyjskim– to ponad 100 godzin zajęć kształtujących kompetencje praktyczne. Zajęcia te odbywają się w formie: ćwiczeń, warsztatów praktycznych i konwersatoriów. Wśród realizowanych przedmiotów znajdują się:

 • Praktyczna nauka języka rosyjskiego,
 • Fonetyka języka rosyjskiego,
 • Angielski język biznesu,
 • Tłumaczenie pisemne tekstów specjalistycznych,
 • Tłumaczenie ustne tekstów specjalistycznych,
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi na globalnym rynku pracy,
 • Negocjacje w biznesie,
 • Komunikacja międzykulturowa,
 • Podstawy prawa gospodarczego,
 • Etyka w biznesie międzynarodowym.

Sylwetka absolwenta

Absolwent specjalnościmiędzynarodowy język biznesu w języku rosyjskim:

 • posiada wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne niezbędne do pracy w firmach, instytucjach i organizacjach mających kontakty międzynarodowe,
 • dysponuje ogólną znajomością literatury, kultury i historii rosyjskiego obszaru językowego, komunikacji międzykulturowej, podstaw prawa gospodarczego, etyki
  w biznesie, a także nowoczesnych technik i metod wykorzystywanych w translatoryce,
 • jest specjalistą w zakresie praktycznej znajomości języka (poziom C2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy w zakresie jednego języka obcego),
 • zna podstawowe pojęcia związane z dziedziną zarządzania, ekonomii i komunikacji
  i posiada umiejętność wykorzystania tej wiedzy w pracy zawodowej.

Perspektywy zawodowe

Absolwenci specjalności międzynarodowy język biznesu w języku angielskim będą mogli podejmować pracę:

 • w placówkach kulturalnych,
 • praca w biurach tłumaczeń,
 • w instytucjach i przedsiębiorstwach opierających swoje funkcjonowanie na komunikacji w języku rosyjskim,
 • w biurach podróży.

 

Na studiach II stopnia:

Międzynarodowy język biznesu z językiem hiszpańskim - NOWOŚĆ

Cel specjalności

Specjalność Międzynarodowy język biznesu w języku hiszpańskim skierowana jest do osób chcących pogłębić swoją wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne z zakresu biegłego posługiwania się hiszpańskim językiem biznesu. Studia przygotują do pracy w szeroko rozumianej sferze biznesu z ukierunkowaniem na tłumaczenia specjalistyczne. Studia uzupełniające pozwolą na tej specjalności pogłębić wiedzę o języku, literaturze i kulturze hiszpańskojęzycznego kręgu kulturowego.

Wybrane przedmioty specjalnościowe

Główny atut specjalności Międzynarodowy język biznesu w języku hiszpańskim to ponad 100 godzin zajęć kształtujących kompetencje praktyczne. Zajęcia odbywają się w formie: ćwiczeń, warsztatów praktycznych i konwersatoriów. Wśród realizowanych przedmiotów znajdują się:

 • Praktyczna nauka języka hiszpańskiego,
 • Fonetyka języka hiszpańskiego,
 • Hiszpański język biznesu,
 • Tłumaczenie pisemne tekstów specjalistycznych,
 • Tłumaczenie ustne tekstów specjalistycznych,
 • Negocjacje w biznesie,
 • Komunikacja międzykulturowa,
 • Podstawy prawa gospodarczego,
 • Etyka w biznesie międzynarodowym.

Sylwetka absolwenta

Absolwent specjalności Międzynarodowy język biznesu w języku hiszpańskim:

 • posiada wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne niezbędne do pracy w firmach, instytucjach i organizacjach mających kontakty międzynarodowe,
 • dysponuje ogólną znajomością literatury, kultury i historii hiszpańskiego obszaru językowego, komunikacji międzykulturowej, podstaw prawa gospodarczego, etyki w biznesie, a także nowoczesnych technik i metod wykorzystywanych w translatoryce,
 • jest specjalistą w zakresie praktycznej znajomości języka (poziom C2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy w zakresie jednego języka obcego),
 • ma świadomość kompleksowej natury języka hiszpańskiego i wie, jak osiągać logiczną i językową poprawność wyrażania własnych myśli i poglądów,
 • posiada umiejętność przygotowania w języku hiszpańskim różnych prac pisemnych o charakterze ogólnym i specjalistycznym.

Dzięki wyposażeniu laboratorium w system tłumaczenia symultanicznego, studenci Humanitas mają unikalną możliwość sprawdzenia w praktyce na czym polega i jak wygląda praca tłumacza podczas obcojęzycznych konferencji, zjazdów branżowych czy innych wydarzeń, w trakcie których koniecznym jest tego typu tłumaczenie.

Perspektywy zawodowe

Absolwenci specjalności Międzynarodowy język biznesu w języku hiszpańskim będą mogli podejmować pracę:

 • w placówkach kulturalnych,
 • w biurach tłumaczeń,
 • w instytucjach i przedsiębiorstwach opierających swoje funkcjonowanie na komunikacji w języku hiszpańskim,
 • w biurach podróży.

Tłumaczeniowa z elementami języka biznesu

Cel szczegółowy na specjalności – tłumaczeniowa z elementami języka biznesu

Specjalność tłumaczeniowa z elementami języka biznesu skierowana jest  do osób chcących pogłębić swoją wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne z zakresu biegłego posługiwania się językiem specjalistycznym. Studia stanowią uzupełnienie wykształcenia w zakresie filologii i przygotują absolwenta do pracy w szeroko rozumianej sferze biznesu. W trakcie studiów kładziemy nacisk na praktyczną znajomość języka angielskiego. Zajęcia prowadzone są głównie w języku angielskim przez doświadczoną kadrę wykładowców akademickich i praktyków.

Wybrane przedmioty specjalnościowe

Główny atut specjalności – tłumaczeniowa z elementami języka biznesu – to ponad 100 godzin zajęć kształtujących kompetencje praktyczne. Zajęcia te odbywają się w formie: ćwiczeń, warsztatów praktycznych i konwersatoriów. Wśród realizowanych przedmiotów znajdują się:

 • Korespondencja handlowa,
 • Angielski język biznesu,
 • Tłumaczenie pisemne tekstów specjalistycznych,
 • Tłumaczenie ustne tekstów specjalistycznych,
 • Nowoczesne metody i techniki wykorzystywane w przekładzie,
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi na globalnym rynku pracy,
 • Negocjacje w biznesie,
 • Komunikacja międzykulturowa,
 • Etyka w biznesie międzynarodowym.

Sylwetka absolwenta

Absolwent specjalnościtłumaczeniowa z elementami języka biznesu:

 • zna złożoność badań nad językiem, przekładem specjalistycznym lub literackim i ich kulturowymi, cywilizacyjnymi oraz historycznymi kontekstami,
 • dysponuje ogólną znajomością literatury, kultury i historii angielskiego obszaru językowego, komunikacji międzykulturowej, podstaw prawa gospodarczego, etyki w biznesie, a także nowoczesnych technik i metod wykorzystywanych w translatoryce,
 • jest specjalistą w zakresie praktycznej znajomości języka (poziom C2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy w zakresie jednego języka obcego),
 • zna wybrane zagadnienia komparatystyki językowej i kulturowej,
 • biegle i twórczo, w zależności od sytuacji komunikacyjnej, posługuje się w piśmie i w mowie różnymi stylami funkcjonalnymi języka angielskiego,
 • zna najważniejsze fakty z historii i współczesnej sytuacji społeczno-gospodarczej Wielkiej Brytanii, Kanady i USA.

Perspektywy zawodowe

Absolwenci specjalności tłumaczeniowa z elementami języka biznesubędą mogli podejmować pracę:

 • tłumacza (także w zakresie przekładu tekstów specjalistycznych i artystycznych),
 • praca w biurach tłumaczeń,
 • praca w ośrodkach masowego przekazu,
 • praca w redakcjach czasopism i instytucjach kulturalnych, szczególnie tych wymagających zaawansowanej znajomości języka angielskiego,
 • prowadzenie działalności w sferze zarządzania i marketingu, wsparte biegłą znajomością języków obcych (m.in. reklama, public relations).

Sylwetka absolwenta

Absolwent kierunku Filologia w zakresie Filologii angielskiej w Wyższej Szkole Humanitas:

 • charakteryzuje się bardzo dobrą znajomością języka angielskiego oraz posiada ogólną znajomość literatury, kultury i historii krajów anglojęzycznych;
 • posiada wszechstronną wiedzę z zakresu: językoznawstwa i  historii języka angielskiego, literatury brytyjskiej i amerykańskiej, historii i kultury krajów anglojęzycznych, metodyki nauczania języków obcych, psychologii i pedagogiki;
 • posiada elementarne wiadomości na temat właściwości oraz kompleksowej natury języka
 • zna najważniejsze fakty z historii i współczesnej sytuacji społeczno-gospodarczej Wielkiej Brytanii, Kanady i USA;
 • ma elementarne informacje na temat zarządzania, reklamy i public relations, rozumie elementarne zasady funkcjonowania przedsiębiorstw oraz zna specyfikę języka mediów, reklamy i public relations;
 • ma rozwinięte umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej;
 • posiada umiejętność stosowania przepisów prawa odnoszącego się do instytucji związanych z działalnością zawodową, w szczególności prawa autorskiego i prawa własności intelektualnej.

Atuty kierunku

 • Studia według najnowocześniejszych programów! Program studiów na kierunku filologia angielska przygotowany został we współpracy z instytucjami europejskimi, przedsiębiorstwami, jednostkami administracji samorządowej i rządowej, biurami tłumaczeń itp.
 • Perspektywy zatrudnienia! Studiując filologię angielską w WSH, zdobędziesz jeden z najbardziej poszukiwanych dyplomów na rynku pracy. Wybierz studia, które dadzą Ci szansę znalezienia ciekawej, świetnie płatnej pracy w kraju lub za granicą!
 • Kierunek otwierający drogę do awansu zawodowego!
 • Duży nacisk na praktykę! Wykłady i ćwiczenia na kierunku filologia angielska prowadzą nie tylko naukowcy, ale przede wszystkim praktycy: tłumacze, lektorzy, dziennikarze oraz wykładowcy z zagarnicznych uczelni i goscie specjalni.
 • Możliwość odbycia części studiów w uczelni zagranicznej, w jednej z uczelni partnerskich w takich krajach, jak  Słowenia, Turcja, Grecja, Włochy, Hiszpania, Litwa, Słowacja, Portugalia.
 • Możliwość zdobywania dodatkowych certyfikatów!
 • Certyfikaty językowe! Studenci mogą uczestniczyć w dodatkowych kursach z języka angielskiego, niemieckiego, francuskiego i rosyjskiego, w ramach trzech poziomów zaawansowania. Mogą również zdobyć prestiżowe, międzynarodowe i uznawane na całym świecie certyfikaty językowe: KET, TELC A2, PET, TELC B1, FCE, TELC B2.
 • Szeroka oferta praktyk! Uczelnia podpisała kilkanaście umów o współpracy z biurami tłumaczeń, szkołami językowymi, placówkami oświatowymi, przedsiębiorstwami, organizacjami pozarządowymi i instytucjami europejskimi.

Laboratoria kierunkowe

Laboratorium językowe

Laboratorium językowe znajduje się w sali 110 na I piętrze. Zostało wyposażone w nowoczesny system do tłumaczeń symultanicznych w skład którego wchodzą m. in.:

 • 2-os. wygłuszona kabina tłumaczy,
 • 18 stanowisk odsłuchowych - każdy odbiornik posiada osobne ustawienie poziomu głośności, co zwiększa komfort odbioru tłumaczenia.

Ponadto w laboratorium znajdują się:

 • 2 stanowiska komputerowe,
 • tablica multimedialna,
 • interaktywny monitor 65",
 • projektor multimedialny.

Dzięki wyposażeniu laboratorium w system tłumaczenia symultanicznego, studenci Humanitas mają unikalną możliwość sprawdzenia w praktyce na czym polega i jak wygląda praca tłumacza podczas obcojęzycznych konferencji, zjazdów branżowych czy innych wydarzeń, w trakcie których koniecznym jest tego typu tłumaczenie.

Pomoce dydaktyczne i sprzęt multimedialny zostały zakupione w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020

Opłaty

 

Oferta na rekrutację zimową na semestr letni niedostępna.

Potwierdzenie efektów uczenia

Procedura przyjęcia na studia na podstawie doświadczenia zawodowego

Akademia Humanitas proponuje kandydatom przyjęcie na studia poprzez potwierdzenie efektów uczenia się (PEU)  - procedura poprzedzająca proces rekrutacyjny na studia, która umozliwia kandydatom ubiegać się o zaliczenie określonych modułów z programu studiów na podstawie doświadczenia zawodowego, odbytych kursów i szkoleń, samodoskonalenia czy wolontariatu. Pozwala to znacznie przyspieszyć uzyskanie dyplomu lub studiować w mniej intensywnym trybie.

Potwierdzenie efektów uczenia się to doskonała propozycja dla osób aktywnych zawodowo, które chcą poszerzyć swoje kwalifikacje i zdobyć dyplom studiów wyższych, a jednocześnie nie mogą sobie pozwolić na codzienne uczestnictwo w zajęciach na uczelni.

Szczegółowe informacje dot. PEU i wykaz dokumentów znajdziesz TUTAJ.

Zasady rekrutacji

Zasady rekrutacji na rok akademicki 2021/2022

Kierunek Filologia w zakresie filologii angielskiej

 Studia I stopnia

Od kandydata ubiegającego się o przyjęcie na studia I stopnia wymagane jest przede wszystkim świadectwo dojrzałości.  Kandydaci na studia I-go stopnia kierunku filologia w zakresie filologii angielskiej będą przyjmowani w ramach limitu miejsc w postępowaniu kwalifikacyjnym po ustaleniu listy rankingowej, która będzie sporządzona na podstawie świadectw dojrzałości.

Każdemu kandydatowi, który spełni kryteria formalne przyznane zostaną punkty za uzyskane wyniki na świadectwie maturalnym z przedmiotów obowiązkowych (język polski i język obcy) zgodnie z przelicznikiem w tabeli.

Kandydaci, którzy otrzymają minimalną liczbę punktów kierowani będą na rozmowę kwalifikacyjną, którą przeprowadzać będzie dyrektor Instytutu Językoznawstwa.

Studia II stopnia

Od kandydata na studia II stopnia wymagany jest przede wszystkim:
- dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku filologia;
- kandydaci, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia lub studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich (innego, niż Filologia angielska, kierunku) powinni posiadać jeden z następujących dokumentów potwierdzających poziom znajomości języka angielskiego:

 • Certyfikat British Council IELTS (z minimalnym łącznym wynikiem 7.0),
 • Certyfikat TOEFL iBT (z minimalnym łącznym wynikiem 100),
 • Certyfikat TOEFL BPT (z minimalnym łącznym wynikiem 600),
 • Certyfikat Cambridge CAE (na minimalnym poziomie B),
 • Certyfikat Cambridge CPE (na minimalnym poziomie C),
 • Certyfikat PTE Academic (z minimalnym łącznym wynikiem 70),
 • Dyplom Matury Międzynarodowej - International Baccalaureate Diploma (minimalna ocena z egzaminu z języka angielskiego wybranego jako Język A lub B - 5).

Zapisz się

ZAPISZ SIĘ ON-LINE! (KLIKNIJ TUTAJ)