Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy
Wydziały i Oddziały
Sosnowiec Vestin Kraków Poznań Lublin Rzeszów

Warunki rekrutacji

 Zapisz się na studia dofinansowane

 • Umowa finansowa - POBIERZ
 • Kryteria przyjęcia na studia dofinansowane z UE - POBIERZ
 • Szczegółowe wytyczne - stypendium socjalne - POBIERZ
 • Wniosek o stypendium socjalne – POBIERZ

 

1.  W pierwszej kolejności wypełnij kwestionariusz online

2
. Załącz do kwestionariusza kopie wymaganych dokumentów:

 • kopia świadectwa maturalnego (studia I stopnia)
 • kopia dyplomu ukończonych studiów (studia II stopnia)
 • kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie min. B1 (dotyczy kierunku Filologia Angielska)
 • kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego (dotyczy obcokrajowców)

3. Jeżeli nie możesz załączyć dokumentów do kwestionariusza możesz przesłać kopie powyższych dokumentów na adres Wyższej Szkoły Humanitas Sosnowiec 41-200 ul. Kilińskiego 43 z dopsikiem Dział rekrutacji lub dostarczyć osobiście.

4. Wyniki II naboru na studia będą ogłoszone w dniu 20.08.2019r.
na stronie Wyższej Szkoły Humanitas.

5. Sprawdź wyniki rekrutacji w przypadku zakwalifikowania w ciągu 14 dni zgłoś się do punktu rekrutacyjnego w celu podpisania umowy oraz sfinalizowania całego procesu rekrutacyjnego.

Do podpisania umowy zabierz ze sobą oryginały następujących dokumentów:

 • świadectwo maturalne (studia I stopnia) - do wglądu
 • dyplom ukończonych studiów (studia II stopnia) - do wglądu
 • dokument potwierdzający zanjomość języka angielskiego na poziomie min. B1 (dotyczy kierunku Filologia Angielska) - do wglądu
 • dokument potwierdzający znajomość języka polskiego (dotyczy obcokrajowców) - do wglądu
 • dwa podpisane kolorowe zdjęcia do legitymacji studenckiej, rozmiar 3,5 cm x 4,5 cm ( zgodne z wymogami dla dowodu osobistego)
 • dowód tożsamości - do wglądu
 • dokument potwierdzający posiadanie niepełnosprawności ( jeśli dotyczy) - do wglądu
 • dokument potwierdzający sytuację materialną ( w przypadku złożenia oświadczenia o trudnej sytuacji materialnej)

 

Gratulujemy!
W razie pytań zachęcamy do kontaktu!

Punkt Rekrutacyjny
ul. Kilińskiego 43, Sosnowiec
tel. 032 - 36 - 31 - 206, 032 - 36 - 31 - 227
e-mail: rekrutacja@humanitas.edu.pl