Przejdź do treści
Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy

Misja Biblioteki

Biblioteka AH jest jednostką Akademii Humanitas powołaną do zaspokajania potrzeb naukowo-dydaktycznych oraz badawczo-rozwojowych studentów oraz pracowników uczelni. Swoje zadanie realizuje poprzez gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie książek i czasopism naukowych, a także zapewnianie dostępu do elektronicznych źródeł informacji oraz baz danych.

Biblioteka AH stara się rozwijać oraz kształtować gusta czytelnicze studentów przez organizowanie licznych wystaw, ekspozycji i ciekawych form upowszechniania czytelnictwa.

Biblioteka AH jest otwarta na współpracę z lokalnym środowiskiem nauki i kultury, realizuje działania wspomagające budowanie społeczeństwa wiedzy, a także aktywnie uczestniczy w obchodach uroczystości promujących książkę.

Mocne strony Biblioteki AH:

 • Nowoczesność – aktualne zbiory, wysokie standardy obsługi czytelnika oraz wysoka jakość wyposażenia sprzętowego;
 • Dostępność – dla wszystkich bez wyjątku, przy wykorzystaniu tradycyjnych i nowoczesnych sposobów komunikowania;
 • Uniwersalność – zbiory naukowe, popularno-naukowe, beletrystyka. Publikacje polsko- i obcojęzyczne w wydaniu tradycyjnym oraz w zapisie cyfrowym;
 • Innowacyjność – w informowaniu o swoich zbiorach (katalog online); wyszukiwanie w spisach treści;
 • Zasoby ludzkie – zespół wykwalifikowanych bibliotekarzy, kompetentnych, otwartych na potrzeby użytkownika, stale podnoszący swoje kwalifikacje zawodowe;
 • Zasoby rzeczowe – półki pełne książek oraz  wieloletnie archiwum czasopism(zbiory: specjalistyczne, celowe i aktualne, czyli 35 tys. książek, 70 tytułów czasopism);
 • Źródła wiedzy – profesjonalne katalogi, bazy danych, serwisy internetowe;
 • Przestrzeń społeczna – miejsce do nauki, rekreacji, komunikacji społecznej, wymiany informacji, kształtowania zachowań kulturalnych.

 

Pracownicy Biblioteki AH chętnie włączają się również w akcje ogólnouczelnianie np.:

 • Uniwersytet Trzeciego Wieku
 • Sosnowiecki Uniwersytet Dziecięcy
 • Latający Uniwersytet
 • Misja Magister
 • Zagłębiowskie bajanie