Przejdź do treści
Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy

IBUK Libra

 

IBUK LIBRA

Baza umożliwiająca dostęp do polskich podręczników akademickich i książek naukowych z różnych dziedzin nauki opublikowanych przez największe wydawnictwa krajowe oraz naukowe wydawnictwa wiodących uczelni wyższych. Platforma udostępnia  publikacje specjalistyczne, naukowe, popularnonaukowe i beletrystyczne w wersji elektronicznej. Dostęp do platformy wymaga rejestracji i podania indywidualnego kodu dostępu, który wydawany jest dla każdego czytelnika w Bibliotece Akademii Humanitas. System nie zezwala na kopiowanie i drukowanie treści książek. W tym roku liczba dostępnych  książek elektronicznych to 1205 pozycji.

Studenci Akademii Humanitas, już po raz drugi, mogą korzystać z elektronicznej wersji Słownika PWN-Oxford (Wielki słownik angielsko-polski PWN-Oxford; Wielki słownik polsko-angielski PWN-Oxford), a w nim:

 • 1 000 000 angielskich i polskich jednostek leksykalnych znaczeń, wyrazów, typowych połączeń wyrazowych, frazeologizmów i idiomów;
 • liczne terminy specjalistyczne z około 100 różnych dziedzin, takich jak handel, ekonomia, ubezpieczenia, ekologia, telekomunikacja, reklama, zarządzanie, farmakologia, transport, psychologia, socjologia;
 • słownictwo o różnym zabarwieniu stylistycznym i emocjonalnym, od wyrażeń książkowych i oficjalnych, przez humorystyczne i przenośne, po potoczne, a nawet obraźliwe i slangowe,
 • brytyjska i amerykańska wymowa haseł;
 • trafne tłumaczenia, doprecyzowane tzw. dyrektywami wyboru (typowe podmioty, dopełnienia, wyrazy określane);
 • rozróżnienie angielskich odpowiedników ze względu na zakres stosowania (brytyjska, amerykańska, australijska, kanadyjska odmiana języka);
 • bardzo bogaty materiał przykładowy, którego źródłem były teksty językowe współczesnej angielszczyzny (British National Corpus) i polszczyzny (Korpus Języka Polskiego PWN);
 • angielskie czasowniki złożone (tzw. phrasal verbs) wyodrębnione jako osobne, rozbudowane podhasła;
 • wyróżnione typograficznie liczne związki frazeologiczne i przysłowia”
  [źródło: https://oxford.pwn.pl/libra/?lid=cbf586dd-b5f9-4300-a0f3-0ea1bfb2341e]

Każdy użytkownik komputerów w Bibliotece AH w Sosnowcu, po wejściu na stronę  http://libra.ibuk.pl/, uzyskuje dostęp do książek tej biblioteki. Baza IBUK LIBRA jest również dostępna na wszystkich komputerach w Czytelni Biblioteki AH.

Dodatkowo przesyłając na adres biblioteki maila (wiadomość powinna zawierać imię, nazwisko, wydział, kierunek studiów i nr albumu/legitymacji) można otrzymać kody do zdalnego dostępu i korzystać z oferty na komputerach domowych oraz urządzeniach mobilnych.

Dostęp do publikacji spoza sieci bibliotecznej na stronie libra.ibuk.pl  - indywidualny kod PIN do zdalnego logowania można otrzymać w bibliotece. Po zalogowaniu się na osobiste konto MyIBUK i wpisaniu indywidualnego kodu, użytkownik uzyska dostęp do zasobów wykupionych przez Bibliotekę AH. 

Konto umożliwia korzystanie z czytelni online ibuk.pl, Księgarni Internetowej PWN, Uniwersalnego Słownika Języka Polskiego usjp.pwn.pl oraz Słownika Angielsko-Polskiego PWN Oxford (oxford.pwn.pl). Przy korzystaniu z bazy zalecane jest posiadanie aktualnej wersji Google Chrome, Safari lub Mozilla Firefox (uruchomienie programu wymaga włączonej obsługi Javascript oraz Cookies).

Więcej o projekcie znajdziesz na http://libra.ibuk.pl/

Serdecznie zapraszamy do korzystania z serwisu oraz odbierania kodów PIN w Czytelni Biblioteki AH.

Zestawienia publikacji elektronicznych z IBUK Libra, do których został wykupiony dostęp:

Pierwsze kroki z  IBUK Libra: