Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy
Wydziały i Oddziały
Sosnowiec Vestin Kraków Poznań Lublin Rzeszów

LEX Monografie i Czasopisma


LEX Monografie i Czasopisma

Moduł LEX Monografie jest największą na rynku elektroniczną bazą monografii, omawiającą szerokie spektrum zagadnień prawnych. Zawiera ponad 1930 elektronicznych monografii, m.in. z dziedzin: prawo cywilne, karne, administracyjne, podatkowe, konstytucyjne, pracy i europejskie. Ilość dostępnych monografii stale się zwiększa – bowiem moduł LEX Monografie jest regularnie wzbogacany o nowe publikacje.

W module Lex Monografie udostępniono:

  • Monografie Prawo Cywilne
  • Monografie Prawo Karne
  • Monografie Prawo Pracy
  • Monografie Prawo Publiczne

Wśród dostępnych pozycji znajdują się: monografie (szczególnie z zakresu prawa handlowego i prawa spółek), poradniki branżowe, podręczniki dla profesjonalistów, publikacje urzędowe.

LEX Czytelnia Czasopism on-line to dostępna na platformie LEX ogromna baza artykułów, komentarzy, recenzji, felietonów i innych materiałów prasowych opublikowanych w prawniczych periodykach wydawanych przez Wolters Kluwer i przez innych wydawców. Dzięki modułowei Lex Czasopisma można szybko i precyzyjnie przeszukać bazę czasopism i znaleźć przydatne materiały w formacie PDF z możliwością ich wydruku. Według stanu na styczeń 2019 r. moduł liczy 48 tytułów czasopism (lista poniżej).

Oba moduły to idealna baza materialna i informacyjna dla studentów, pracowników naukowych oraz praktyków. Pozwala gruntownie pogłębić wiedzę na temat różnych instytucji i zagadnień prawnych. Wysoki poziom merytoryczny, jaki utrzymuje wydawca czyli Wolters Kluwer, sprawia, że zajmuje ona na rynku pierwsze miejsce wśród tego typu publikacji.

W celu uzyskania dostępu zdalnego prosimy o kontakt osobisty lub mailowy.

Dostęp do zasobów LEX:

Instrukcje korzystania z poszczegółnych funcjonalności Lex Monografie i Czasopisma - pobierz

Wykaz tytułów dostępnych w LEX Czytelnia Czasopism on-line: