Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy
Wydziały i Oddziały
Sosnowiec Vestin Kraków Poznań Lublin Rzeszów

PBN

Polska Bibliografia Naukowa to portal Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego gromadzący informacje dotyczące polskich i zagranicznych czasopism naukowych oraz publikacji polskich naukowców. Stanowi on część Systemu Informacji o Szkolnictwie Wyższym POL-on.

Polska Bibliografia Naukowa umożliwia obecnie:

  • stworzenie publicznej bibliografii naukowej osób i instytucji,
  • zapoznanie się z dorobkiem polskich naukowców,
  • zapoznanie się z dorobkiem polskich instytucji naukowych,
  • złożenie ankiety czasopisma naukowego (w czasie tur ewaluacji czasopism naukowych),
  • deponowanie pełnych tekstów publikacji naukowej w cenralnym repozytorium PBN.

    W przyszłości portal PBN wzbogacony zostanie również o inne funkcjonalności, takie jak:
  • integracja z zasobami repozytoriów instytucjonalnych polskich uczelni i jednostek naukowych,
  • formatowanie bibliografii osób i instytucji w sposób wymagany przez inne podmioty.

Operatorem Polskiej Bibliografii Naukowej jest Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy.

Więcej o projekcie na https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/