Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy
Wydziały i Oddziały
Sosnowiec Vestin Kraków Poznań Lublin Rzeszów

Dzień Mózgu

Program wydarzenia

8.30 – 9.30 – Rejestracja

9.30 – 9.45 - Otwarcie Dni Mózgu w Wyższej Szkole Humanitas – dr hab. Michał Kaczmarczyk Rektor Wyższej Szkoły Humanitas

9.45 – 10.15 – Mózg i sztuka - schorzenia neurologiczne u wielkich artystów i ich wpływ na twórczość - dr hab. n. med. Beata Łabuz-Roszak lekarz, specjalista neurolog adiunkt Katedry Podstawowych Badań Medycznych SUM w Bytomiu

10.15 – 10.45 – Arteterapia i mózg - mgr Tomasz Kuta – psycholog, pedagog

10.45 - 11.15 – Myślenie zewnętrzne - dlaczego tak trudno zrozumieć zjawiskowość mowy? - Dr n. med. Jarosław Szczygieł - specjalista neurologii i rehabilitacji medycznej, kierownik I Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej SP ZOZ „REPTY" Górnośląskiego Centrum Rehabilitacji im. gen. Jerzego Ziętka w Tarnowskich Górach

11.15 - 11.30 – Przerwa

11.30 – 12.00 - Interfejsy Mózg-Komputer. Czy możliwe jest czytanie w ludzkich myślach?- mgr inż. Natalia Browarska doktorantka Politechniki Opolskiej

12.00 - 12.30 – Figle pamięci - dr n. med. Paweł Dobrakowski, Adiunkt Wyższej Szkoły Humanitas

12.45 - 14.15 - Warsztaty Koła Naukowego

1. Niewidzialne oblicze niepełnosprawności - Monika Garczarczyk, Emanuel Ferdyn
2. Ja i otoczenie, jak nie dać się zmanipulować w grupie - Alicja Matuszczak, Aurelia Meres
3. Spójrz inaczej – kilka słów o empatii - Kaja Grochowina i Andrzej Zarzycki
4. Błędy myślowe, które utrudniają życie - Małgorzata Kusper, Alicja Pawełek
5. Być jak Messie – Sylwia Romanowska, Justyna Famuła
6. Myśl obrazami i zapamiętuj więcej! Myślenie wizualne w pigułce – Jolanta Drazkowska, Agata Pławecka
7. Biologicznie dopasowani - Katarzyna Zborowska, Edyta Kowalska

 

Afiliacje

 

dr hab. n. med. Beata Łabuz-Roszak
Neurolog, kierownik Oddziału Neurologii i Udarowego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Św. Jadwigi w Opolu, adiunkt na Wydziale Nauk o Zdrowiu w Bytomiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, konsultant wojewódzki w dziedzinie neurologii w województwie opolskim, przewodnicząca Oddziału Śląskiego Polskiego Towarzystwa Neurologicznego, autor publikacji w recenzowanych czasopismach krajowych i zagranicznych, główne zainteresowania naukowe: epidemiologia chorób naczyniowych mózgu, zaburzenia układu autonomicznego w chorobach neurologicznych, problemy oporności na kwas acetylosalicylowy stosowany w prewencji udaru mózgu, zaburzenia psychiczne i jakość życia w chorobach neurologicznych.

dr n. med. Paweł Dobrakowski
Lekarz, specjalista neurolog, psycholog. Adiunkt Instytutu Psychologii Wyższej Szkoły Humanitas.
Prowadzi badania z zakresu neuronauki.
Autor i współautor publikacji w renomowanych czasopismach naukowych oraz doniesień zjazdowych krajowych i zagranicznych.
Wolny czas spędza grając w scrabble i jeżdżąc na rolkach.

dr n. med. Jarosław Szczygieł
Lekarz, specjalista neurologii i rehabilitacji medycznej, doktor nauk medycznych, absolwent studiów podyplomowych z zakresu prawa medycznego i zarządzania w ochronie, kieruje I Oddziałem Rehabilitacji Neurologicznej SP ZOZ „REPTY" Górnośląskiego Centrum Rehabilitacji im. gen. Jerzego Ziętka w Tarnowskich Górach, autor kilkunastu artykułów z zakresu rehabilitacji neurologicznej, od ponad 20 lat jest ultrasonografistą (w zakresie neurologicznym), jest członkiem Polskiego Towarzystwa Neuro-logicznego, Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji i Polskiego Towarzystwa Neurofizjologii Klinicznej.

mgr Tomasz Kuta
Certyfikowany arteterapeuta. Kieruje sekcją arteterapii w praktyce klinicznej SAP Kajros. Psycholog. Od 14 lat prowadzi zajęcia z teatroterapii, choreoterapii i terapii przez ruch dla dzieci i młodzieży. Jest autorem warsztatów arteterapeutycznych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, wykluczonych społecznie, a także zagrożonych wykluczeniem.

mgr inż. Natalia Browarska
Doktorantka w Katedrze Inżynierii Biomedycznej na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki na Politechnice Opolskiej

 

Formularz rejestracyjny

Formularz rejestracyjny--> LINK