Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy

PEDAGOGIKA

Studia podyplomowe z zakresu kształcenia nauczycieli, pedagogiki specjalnej

   Wyższa Szkoła Humanitas proponuje specjalności studiów podyplomowych uwzględniające zmiany w podstawie programowej, skierowane głównie do absolwentów i studentów ostatnich lat kierunków pedagogicznych, nauczycieli, dyrektorów wszystkich typów szkół i placówek oraz do wszystkich zainteresowanych, pragnących podnosić swoje kwalifikacje zawodowe oraz pogłębiać posiadaną wiedzę.

   Oświatowe studia podyplomowe realizowane w Wyższej Szkole Humanitas w najwyższym stopniu zapewniają uczestnikom uzyskanie wysokich kwalifikacji wyróżniających ich na rynku pracy. W trakcie studiów słuchacze nie tylko poznają zasady organizacji procesu kształcenia w zgodzie z najnowszą wiedzą w zakresu nauk o edukacji, ale również nabywają praktycznych umiejętności projektowania sytuacji edukacyjnych z zastosowaniem najnowszych narzędzi informatycznych. Wszyscy nasi absolwenci uzyskują nowoczesną wiedzę na temat zarządzania procesem uczenia się uczniów z wykorzystaniem zalet aktywnej nauki w cyfrowym świecie. Są więc przygotowani do pracy w nowoczesnej szkole.

   Program studiów podyplomowych jest zgodny z nowym Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2019 poz. 1450). Program studiów podyplomowych, w ramach których jest realizowane kształcenie przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela w grupach zajęć, o których mowa w rozporządzeniu, zapewnia osiągnięcie takich samych efektów uczenia się jak program studiów.

Planowany termin rozpoczęcia zajęć: 

MARZEC 2023 r.: 

Przygotowanie pedagogiczne do nauczania pierwszego przedmiotu lub prowadzenia pierwszych zajęć KIERUNEK URUCHOMIONY! DOPISZ SIĘ DO GRUPY! PIERWSZE ZAJĘCIA 18.03.2023 r. 

Przygotowanie pedagogiczne do wykonywania zawodu nauczyciela psychologa KIERUNEK URUCHOMIONY! DOPISZ SIĘ DO GRUPY! PIERWSZE ZAJĘCIA 18.03.2023 r. 

Przygotowanie pedagogiczne (do nauczania teoretycznych przedmiotów zawodowych lub praktycznej nauki zawodu) KIERUNEK URUCHOMIONY! DOPISZ SIĘ DO GRUPY! PIERWSZE ZAJĘCIA 18.03.2023 r.   

Przygotowanie pedagogiczne (do nauczania języka obcego) KIERUNEK URUCHOMIONY! DOPISZ SIĘ DO GRUPY! PIERWSZE ZAJĘCIA 18.03.2023 r.   

Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu - studia kwalifikacyjne KIERUNEK URUCHOMIONY! DOPISZ SIĘ DO GRUPY! PIERWSZE ZAJĘCIA 18.03.2023 r.  

Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu - studia kwalifikacyjne dla pedagogów specjalnych KIERUNEK URUCHOMIONY! DOPISZ SIĘ DO GRUPY! PIERWSZE ZAJĘCIA 18.03.2023 r.  

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (Oligofrenopedagogika) - studia kwalifikacyjne KIERUNEK URUCHOMIONY! DOPISZ SIĘ DO GRUPY! PIERWSZE ZAJĘCIA 18.03.2023 r.  

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (Oligofrenopedagogika) - studia kwalifikacyjne dla pedagogów specjalnych KIERUNEK URUCHOMIONY! DOPISZ SIĘ DO GRUPY! PIERWSZE ZAJĘCIA 18.03.2023 r.  

KWIECIEŃ 2023 r.: pozostałe kierunki 

 

Podyplomowe studia doskonalące nauczycieli

Podyplomowe studia kwalifikacyjne dla nauczycieli

Podyplomowe studia kwalifikacyjne z zakresu pedagogiki specjalnej dla nauczycieli

Podyplomowe studia kwalifikacyjne z zakresu pedagogiki specjalnej dla nauczycieli pedagogów specjalnych

Podyplomowe studia kwalifikacyjne dla nauczycieli do nauczania kolejnego przedmiotu

KIERUNKI W REKRUTACJI ZIMOWEJ SĄ WYŁĄCZONE Z OFERTY.