Przejdź do treści
Uwaga! została włączona wersja kontrastowa
Człowiek  To się liczy

Działania AH w obszarze BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE

Centrum Kształcenia Służb Mundurowych

Centrum Kształcenia Służb Mundurowych to unikalne centrum edukacji przeznaczone dla pracowników służb mundurowych chcących podnieść kwalifikacje zawodowe i uzupełnić wykształcenie, a także dla absolwentów szkół średnich, którzy marzą o karierze w Policji, Wojsku Polskim, Państwowej Straży Pożarnej, a także pozostałych służbach mundurowych. oferuje m. in. studia licencjackie i magisterskie na 3 kierunkach. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami działalności Centrum, w tym z relacjami z obozów i szkoleń organizowanych dla studentów kierunku Bezpieczeństwo Narodowe.

Studia podyplomowe

Celem organizowanych przez WSH studiów podyplomowych wpisujących się w obszar bezpieczeństwa narodowego jest przede wszystkim podniesienie kwalifikacji zawodowych słuchaczy w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego, systemu reagowania kryzysowego, gromadzenia i przetwarzania informacji, utrzymania infrastruktury krytycznej, zapobiegania i przeciwdziałania zagrożeniom. Zapraszamy do zapoznania się z założeniami programowymi i ofertą finansową kierunków:

Konferencje i sympozja

Instytut Nauk o Bezpieczeństwie jest organizatorem oraz współorganizatorem szeregu sympozjów i konferencji naukowych związanych tematycznie z szeroko pojętą definicją bezpieczeństwa. Pracownicy naukowi Instytutu często zapraszani są również do udziału w roli ekspertów w krajowej rangi konferencjach organizowanych przez organy stojące na straży bezpieczeństwa kraju i społeczeństwa.

Rajd Dekielka

Począwszy od roku 2017, Wyższa Szkoła Humanitas współorganizuje rajdy turystyczne dla uczniów klas mundurowych szkół średnich z terytorium Wojskowej Komendy Uzupełnień w Będzinie. Pomysłodawcami i głównymi organizatorami rajdów są WKU w Będzinie oraz Muzeum Sztygarka w Dąbrowie Górniczej. Pierwszy rajd odbył się w październiku 2014 roku. Z informacjami o rajdach zrealizowanych od roku 2017 możecie się Państwo zapoznać na poświęconej im podstronie.

Partnerstwa i udział w wydarzeniach organizowanych przez służby mundurowe - partnerów WSH

Przedstawiciele Instytutu Bezpieczeństwa Narodowego oraz Centrum Kształcenia Służb Mundurowych WSH zawierają partnerstwa oraz uczestniczą w imprezach organizowanych przez podmioty zewnętrzne bezpośrednio związane ze służbami mundurowymi. Są to Święta Policji, Święta Wojska Polskiego, różnego rodzaju festyny i pikniki mundurowe. Do udziału w wielu z tych wydarzeń Uczelnia zaprasza studentów kierunku Bezpieczeństwo Narodowe oraz słuchaczy studiów podyplomowych na kierunkach związanych z bezpieczeństwem narodowym. Zapraszamy do zapoznania się z dotychczasową historią.